Scenic Drive: Osoyoos – Vernon

Highway 97 เส้นทางชิมไวน์ ในหุบเขา Okanagan

ลัดเลาะไปตามทะเลสาบอันสวยงามของ Okanagan Valley ชมสวนผลไม้ ไร่องุ่น และทะเลสาบสีน้ำเงินตลอดทาง 176 กิโลเมตร

ทะเลสาบ Okanagan

บนเส้นทางมี winery สวยๆนับร้อยแห่ง ที่ให้เราแวะเข้าเก็บภาพ ชิม และเลือกซื้อไวน์คุณภาพดีของแคนาดา ราคาดีจากผู้ผลิตโดยตรง ชมสวนองุ่นแบบ slope ริมทะเลสาบ และผลไม้ตระกูลเชอร์รี่ เช่น เชอร์รี่ พีช แพร์ พรุน พลัม และแอปเปิล ที่แข่งกันออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และพร้อมเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นฤดูร้อนไปจนถึงปลายฤดูใบไม้ร่วง นักท่องเที่ยวสามารถแวะเก็บผลไม้ได้เอง ในราคาถูก หรือแวะ Fruit stand ที่เรียงรายตามริมถนน จำหน่ายผัก ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูป หรือน้ำผึ้งที่ชาวสวนนิยมเลี้ยงเพื่อให้มีปริมาณผึ้งเพียงพอต่อการผสมเกสรดอกไม้ในสวน

ไร่องุ่นริมทะเลสาบ

นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวริมทะเลสาบในบริเวณนี้อยู่หลายแห่งให้เราได้เก็บภาพสวยๆกัน