ตรวจสอบสภาพถนนก่อนเดินทาง

ตรวจสอบสภาพถนนก่อนเดินทาง

แคนาดามีอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันเป็นประจำ โดยเฉพาะที่สูงตามเทือกเขา

จังหวัด BC ก็เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขา แม่น้ำ และทะเลสาบ จึงเลี่ยงได้ยากที่จะได้ขับรถแต่พื้นราบ โอกาสที่จะต้องพบกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงมีสูงมาก โดยเฉพาะหากมีฝนหรือหิมะตก

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ ควรมีการตรวจสอบสภาพอากาศและถนนก่อนเดินทางเสมอ

บนถนนหลวงจะมีการติดตั้งกล้อง webcam ทั่วจังหวัดก่อนเดินทาง ช่วยให้เราประเมินสถานการณ์บนท้องถนน และเตรียมการณ์ได้ล่วงหน้า ดูภาพแต่ละกล้องที่ติดตั้งทั่ว BC  และติดตามจาก กล้องที่ติดตั้งในจังหวัด Alberta นอกจากจะแสดงภาพของถนนบริเวณนั้นๆ ยังแจ้งข่าวสารอื่นๆ เช่น มีการซ่อมแซมผิวถนน หรือมีอุบัติหตุ รวมทั้งประกาศเวลาการปิด-เปิดการจาจรบนเส้นทางนั้น

Radium Hot Springs Web Cam

ภาพล่าสุด จาก webcam ที่สี่แยก Hwy93/95 เมือง Radium Hot Springs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *