บริการที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

Guest Building

โครงการพักที่ศิลาดล ลอดจ์ เสมือนมีบ้านที่สองในต่างแดน สำหรับ 30-180 วันต่อปี